حالت نمایش:  
 
 
 
 
     

اردوهای یک روزه

از دیگر برنامه های که این موسسه در طول سال اقدام به برگزاری آن می کند اردو های یک روزه ایست که با هدف نشر ارزشهای دفاع مقدس و انتقال هنرمندانه  آن به نسل جدید است

از جمله اردو های برگزار شده میتوان به موارد زیر اشاره کرد

الف-برگزاری اردوی فرهنگی تفریحی اردوگاه امام رضا واحد خواهران

ب- برگزاری اردوی سیاحتی زیارتی روستای ده سرخ واحد برادران

ج-برگزاری اردوی سیاحتی زیارتی شهرستان نیشابور واحد خواهران

د-برگزاری دعای عرفه در روستای ده سرخ واحد خواهران و برادران

ه- برگزاری اردوی فرهنگی آموزشی ویژه کودکان و نوجوانان

ی- برگزاری اردوی تفریحی سیاحتی روستای اخلمد واحد خواهران

فعالیت های فرهنگی در این اردو ها ،تشکیل حلقه معرفت به صورت پرسش و پاسخ و موضوعات انتخاب شده با توجه به مسائل روز اجتماعی است و همچنین اجرای مسابقات مختلف در این اردو ها از دیگر ویژگی های این اردو هاست

روستای اخلمد و آبشارمعروف آن

از دیگر برنامه های که این موسسه در طول سال اقدام به برگزاری آن می کند اردو های یک روزه ایست که با هدف نشر ارزشهای دفاع مقدس و انتقال هنرمندانه  آن به نسل جدید است

از جمله اردو های برگزار شده میتوان به موارد زیر اشاره کرد

الف-برگزاری اردوی فرهنگی تفریحی اردوگاه امام رضا واحد خواهران

ب- برگزاری اردوی سیاحتی زیارتی روستای ده سرخ واحد برادران

ج-برگزاری اردوی سیاحتی زیارتی شهرستان نیشابور واحد خواهران

د-برگزاری دعای عرفه در روستای ده سرخ واحد خواهران و برادران

ه- برگزاری اردوی فرهنگی آموزشی ویژه کودکان و نوجوانان

ی- برگزاری اردوی تفریحی سیاحتی روستای اخلمد واحد خواهران

فعالیت های فرهنگی در این اردو ها ،تشکیل حلقه معرفت به صورت پرسش و پاسخ و موضوعات انتخاب شده با توجه به مسائل روز اجتماعی است و همچنین اجرای مسابقات مختلف در این اردو ها از دیگر ویژگی های این اردو هاست

روستای اخلمد و آبشارمعروف آن


 
 
 

 

تمامی حقوق این سایت متعلق به موسسه عاشورائیان می باشد.
طراحی سایت توسط شرکت داده پردازی فراتک